Hvornår:
Løbende optag
Hvor:
Flintbakken 4, Rostved, 8410 Rønde
Pris:
Aftales
Modtager:
Fx. AKT-lærere og –pædagoger

Intro

Kursus i Familiesamtaler eller tilknyttende samtaler med vigtige voksne

Beskrivelse

Har man en funktion, hvor man skal støtte andre i at hjælpe og se et barns el. en ungs behov eller laver man egentlige familiesamtaler kan kurset med fordel også indeholde denne del. Det vil således ofte give god mening også at arbejde med, hvorledes man får de vigtige voksne – familien eller lærere/pædagoger – med i samtalerne for derved at støtte forældrene eller de professionelle i at se barnet eller den unge i et mere udviklingsorienteret perspektiv. Det er erfaringen at dette oftest ikke bare er mere effektivt, men også at de gensidigt tilknyttende samtaler giver både børnene, de unge og de voksne ny energi og tro på at ting kan forandre sig. Både for det enkelte barn eller unge, men også de voksne, der arbejder med dem.

Der lægges vægt på en indføring i, hvorledes man kan samtale med barnet/den unge både
ud fra et udviklingspsykologisk, men også et kommunikationspsykologisk
perspektiv. Ud fra denne viden gives der ideer til, hvorledes man med fordel kan koble sig på barnets/den unges dagsordener, og derved indgå i en udviklingsstøttende dialog med ham eller hende. Dette primært for at hjælpe de voksne til at forstå og se barnets/den unges perspektiv, men også for at han eller hun i mødet kan mærke de voksnes engagement og nysgerrighed som det opstår i samtalen.

I naturlig forlængelse af det laves øvelser, der muliggør umiddelbar feed-back og samtaler omkring det at få børn og unge i tale, men også for at optimere muligheden for at
man får øvet sig løbende efter kursusdagene.

Kurset har tidligere været afholdt som heldagsarrangement i en privat fritidsinstitution og for AKT-lærere og –pædagoger i Syddjurs Kommune.

Der blev i den forbindelse givet feedback fra et par af deltagerne:

Oplægget fra Niels Morre, var meget inspirerende. Gennem oplægget
var der en fin balance mellem pædagogisk teori og praksis, hvilket gjorde det
nemt omsætteligt og dermed brugbart i egen praksis.
Niels Morre er en levende fortæller, som stiller gode reflekterede spørgsmål,
som igen lægger op til reflektion hos deltageren i forhold til egen
pædagogisk-praksis”. (Thomas Storgaard Nielsen, Inklusionskonsulent og
AKT-lærer, Marienhoffskolen, Ryomgaard).

”Som AKT- og inklusionsvejleder har man ofte samtaler med børn og unge i vanskelige livs – og læringssituationer. Vejledere i skolen er positioneret således, at vi kan
inddrage de vigtige voksne i et barns liv. Vi skal øve os i disse børnesamtaler
for barnet er afhængig af relationen til den voksne og kvaliteten af samtalen.
Det kræver, at vi kan koble os på barnets perspektiv og lede barnet videre med
gode spørgsmål, som åbner for nysgerrighed og undersøgelse af forskellige
udfordringer.
Som deltager på Niels Morres kursus beriges man med redskaber og grundig
teoretisk viden, som tilfører vejlederen kompetencer til at rammesætte og
facilitere udviklende børnesamtaler.” (Nete Fisker, AKT-vejleder i
Ådalsskolens almen- og specialklasser).

Selve kurset kan, alt efter ønske og behov og alt efter antal deltagere, have en varighed af 6 – 8 timer.


Lignende kurser

Løbende optag

HOLD TIL OMSORGS- OG UDVIKLINGSSARBEJDET ( )

Robust i relationsarbejdet - Hvordan du passer på dig selv og andre i omsorgsarbejdet. Hvordan du holder til det og holder af det.

Aarhus C Aftales
Løbende optag

Forstå de unge ( )

Forstå de unge - et foredrag om at skabe kontakt, vurdere psykisk tilstand relevant og rettidigt og vælge optimal intervention.

Aarhus C Aftales
Løbende optag

Kursus i børne-, unge- og familiesamtaler (Niels Morre)

Kortere eller længerevarende kursusforløb til fagpersoner der arbejder med udsatte og sårbare børn og unge og deres familier.

Rønde Aftales
Løbende optag

Læge-patient-kommunikation (Sarah Kamphøvener)

Undervisningen skræddersyes til afdelings behov og ønsker. Her tænkes både på hold- størrelsen og tidsmæssige rammer, og ikke mindst på de særlige udfordringer, som den enkelte afdeling har.

Horsens Aftales
Løbende optag

Kursus i individuelle samtaler med børn og unge (Niels Morre)

Et kursus med fokus på håndtering af individuelle samtaler med børn/unge

Rønde Aftales
Kontakt:
Niels Morre
Telefon:
25141125
Kontaktperson:
Niels Morre
E-mail:
niels.morre@hotmail.com

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.