Hvornår:
Løbende optag
Hvor:
Torvet 16, 2., 8700 Horsens
Pris:
Aftales
Modtager:
Læger

Intro

Undervisningen skræddersyes til afdelings behov og ønsker. Her tænkes både på hold- størrelsen og tidsmæssige rammer, og ikke mindst på de særlige udfordringer, som den enkelte afdeling har.

Beskrivelse

KURSUS I LÆGE- OG PATIENTKOMMUNIKATION FOR SYGEHUSAFDELINGER

Kommunikation er en central del af lægens hverdag. Vi lytter for at få information fra patienterne, og vi formidler vores råd og viden til patienterne. Det virker ret simpelt, og meget af tiden går det godt nok. Imidlertid er kommunikation så vigtig en del af lægens hverdag, både som læge og som kollega, at selv små forbedringer i lægens kommunikative værktøjskasse vil give betydelige effekter for patienter, lægen selv og afdelingen.

”Vores tilgang til læge- og patientkommunikation bygger på Calgary-Cambridge metoden. Vi ser kommunikation som et redskab”

Det er ikke nødvendigvis et mål at stille åbne spørgsmål, at tale om følelser og lave terapi.

Målet er at kommunikere så effektivt som muligt sådan, at den ønskede effekt opnås, eks.:

• at patienten kan vælge sin behandling,

• at patienten forstår, hvilken medicin, der skal tages,

• at patienten forstår, hvorfor der ikke kan tilbydes behandling.

I nogle situationer er åbne spørgsmål effektive, og i andre er lukkede spørgsmål effektive. Det vigtige er, at lægen har viden om og øvelse i, hvordan man kommunikerer præcist og effektivt. Kommunikationsredskabet skal være skarpslebet.

Undervisning ved læge, psykolog og skuespiller

 

Igennem undervisningen øges lægens viden om:

1. Samtalens struktur:

Lægen bør være fleksibel og være i stand til at justere undervejs. Ud fra en vurdering af, hvor samtalen er, kan lægen løbende tilpasse sin kommunikation således, at det ønskede mål opnås.

2. Kommunikative kompetencer:

Læger har en række kommunikative kompetencer til rådighed som værktøjer. De kan løse forskellige situationer og give forskellige effekter på samtalen. Jo flere værktøjer lægen kender og mestrer, jo større mulighed har lægen for at påvirke samtalen på den måde, der ønskes. Der er evidens for en hel række specifikke kommunikative kompetencer, som forbedrer resultatet af læge- og patientsamtalen.

3. Patienters forskellige behov:

Ikke to patienter er ens, og den enkelte patients humør svinger fra dag til dag. Derfor er lægen nødt til at kunne stille ”diagnoser” undervejs i samtalen:

• Hvem er patienten?

• Hvilket humør er patienten i?

Hvad betyder dette for lægens kommunikation til patienten? Lægens kendskab til de forskellige typer af patientgrupper og deres humør, gør lægen bedre rustet til at kommunikere effektivt med den enkelte patient.

4. Lægers forskellige kompetencer:

Kommunikation er intuitivt og meget individuel. De kompetencer, der virker optimalt for en læge, virker ikke nødvendigvis godt for en anden. Eks. virker det naturligt for nogle at lægge hånden på patientens arm, mens det for andre er akavet. Gennem undervisningen får lægen mulighed for at overveje sine kommunikative styrker og svagheder, og lægen for desuden inspiration til nye kompetencer samt mulighed for at forbedre de eksisterende.

Undervisningen:

Undervisningen er en kombination af teoretisk gennemgang af samtaletræning i et situationsspil med en professionel skuespiller. Undervejs illustreres i spillene vigtigheden af struktur, de hyppigste problemstillinger og de vigtigste kompetencer. Med skuespilleren får lægen mulighed for at afprøve de situationer, der giver udfordringer, trætter og frustrerer i hverdagen. Situationerne diskuteres, og de relevante kompetencer illustreres, afprøves og øves. Skuespillene flytter undervisningen fra en teoretisk til en praktisk ramme. Det er afgørende fordi, en ændring af kommunikation er en adfærdsændring, som derfor forstås og læres bedst i en praktisk ramme.

Lægerne får undervejs mulighed for:

• At se, at andre læger også har samme udfordringer, som en selv. Det letter for den enkelte og bedrer samarbejdet.

• At lære kompetencer af hinanden

• At øve nye kompetencer

• At få illustreret vigtigheden af struktur

Udbytte af undervisningen er:

• Øget opmærksomhed på kommunikation og effekten af den (så lærer man allerede)

• Forbedring af kommunikative kompetencer

• Bevidsthed om struktur på samtalen med patienter

• Inspiration til at prøve nye kompetencer af i praksis.

ET SKRÆDDERSYET FORLØB

Undervisningen skræddersys til afdelingens behov og ønsker. Her tænkes både på holdstørrelsen, tidsmæssige rammer og ikke mindst på de særlige udfordringer, som den enkelte afdeling har. Vi starter en proces, hvor vi løbende inspirerer og hjælper lægen til at forbedre sin kommunikation. Ved første undervisningsgang anbefales en seance af minimum 2 timers varighed. Herefter kan forekomme opfølgningsseancer af 1 eller 2 timers varighed, og tidsintervallet mellem disse aftales med den enkelte afdeling.


Hvem er vi?

Mads Christiansen:

Praktiserende læge i Ans Lægehus.

Ekstern lektor i kommunikation på medicinstudiet i Århus.

Har stor erfaring med supervision og kommunikationsundervisning af stud. med., yngre læger, speciallæger og erhversledere.


Sarah Kamphøvener:

Udannet skuespiller og psykolog.

Har arbejdet med forskellige aspekter af kommunikations-undervisning som skuespiller og underviser ved Aarhus Universitet, ved kommuner 
Lignende kurser

Løbende optag

HOLD TIL OMSORGS- OG UDVIKLINGSSARBEJDET ( )

Robust i relationsarbejdet - Hvordan du passer på dig selv og andre i omsorgsarbejdet. Hvordan du holder til det og holder af det.

Aarhus C Aftales
Løbende optag

Forstå de unge ( )

Forstå de unge - et foredrag om at skabe kontakt, vurdere psykisk tilstand relevant og rettidigt og vælge optimal intervention.

Aarhus C Aftales
Løbende optag

Kursus i børne-, unge- og familiesamtaler (Niels Morre)

Kortere eller længerevarende kursusforløb til fagpersoner der arbejder med udsatte og sårbare børn og unge og deres familier.

Rønde Aftales
Løbende optag

Kursus i familiesamtaler (Niels Morre)

Kursus i Familiesamtaler eller tilknyttende samtaler med vigtige voksne

Rønde Aftales
Løbende optag

Kursus i individuelle samtaler med børn og unge (Niels Morre)

Et kursus med fokus på håndtering af individuelle samtaler med børn/unge

Rønde Aftales
Kontakt:
Sarah Kamphøvener
Telefon:
28301065
Kontaktperson:
Sarah Kamphøvener
E-mail:
psykologsarahkamphovener@gmail.com

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.