Hvornår:
Løbende optag
Hvor:
Ringstedgade 10, 4000 Roskilde
Pris:
Kontakt mig
Modtager:
Psykologer på vej til autorisation eller med interesse for EFT

Intro

Supervision i Individuel EmotionsFokuseret Terapi (EFT) ved dansk supervisor trænet personligt af Leslie Greenberg og med mere end 10.000 psykoterapitimer bag sig.

Beskrivelse

EmotionsFokuseret Terapi (EFT) er en moderne unik empirisk funderet psykoterapi udviklet til at hjælpe mennesker med at acceptere, udtrykke, regulere, forstå og omdanne følelser. EFT findes som individuel, par-, familie- og gruppeterapi. I de seneste år har der været en stadig vækst inden for EFT, dels på grund dens status som evidensbaseret behandling, og dels fordi EFT fokuserer på udvikling af følelsesmæssig intelligens og vigtigheden af en tryg sikker relation. På grund af disse forhold tilbyder EFT et alternativ til mere teknisk orienterede evidensbaserede behandlinger.

nb-klinik__m0a2565

Emotionsfokuseret Terapi er kendetegnet ved et positivt syn på vores følelsesliv. Fundamentalt set følelser fortæller os, hvad der er vigtigt for os i en situation, og de dermed fungere som en guide til, hvad vi har brug for eller ønsker. Dette vil så hjælper os til at regne ud, hvilke handlinger, vi har mest gavn af. Følelser er dybest set adaptive og styrer vores tilknytning og vækst som person. EFT er rettet mod at hjælpe mennesker til at blive opmærksomme på og give udtryk for deres følelser, lære at tolerere og regulere dem, reflektere over dem, til at få mening ud af dem og omdanne dem. Det er ikke nok at lære om følelser intellektuelt; Der er i stedet behov for at klienterne at opleve deres følelser, sådan som de opstår i en tryg terapisession, hvor de selv kan erfare direkte værdien af større bevidsthed om følelser og en mere fleksibel regulering af følelser. EmotionsFokuseret Terapi hjælper systematisk og samtidig individuelt afstemt klienter til bliver opmærksomme på og konstruktivt bruge deres følelser.

EFT arbejder ud fra det grundlæggende princip, at for at ændre sig, så kan man ikke forlade et sted før man er ankommet. Som klient må man derfor tage de oplevelser til sig igen, som man tidligere har skubbet væk, for at være i stand til at blive ændret af eller kunne ændre på oplevelserne.  I denne proces kan klienten blive opmærksom på aspekter af ved sig selv, som man ikke tidligere var bevidst om, eller som de har skubbet fra sig, fortrængt eller undertrykt tidligere.

Ved hjælp af teori om følelser, tilknytning og psykisk vækst hjælper EFT mennesker med at identificere , hvilke følelser, der er adaptive, og som de kan have tillid til i livet, og hvilke følelser, der er farvet af tidligere smertefulde erindringer, og derfor bliver maladaptive i forhold til at begå sig i livet, og derfor har behov for at blive ændret. Ved hjælp af terapeutens empatiske forståelse og anvendelse af oplevelsesorienterede metoder lærer klienter at få en sund kontakt til deres følelser, erindringer, tanker og fysiske fornemmelser, som har været ignoreret, frygtet eller undgået. Ved at få adgang adaptive følelser som sund sorg, berettiget vrede og medfølelse, bliver folk i stand til at bruge disse som ressourcer til at forandre maladaptive følelser som frygt, sorg over forladthed og skam over utilstrækkelighed, som har udviklet sig fra tidligere negativ indlæring eller traumatiske oplevelser.

Historisk har EmotionsFokuseret Terapi har sine rødder i den humanistiske psykoterapitradition, hvor den forener væsentlige elementer Carl Rogers personcenteret terapi med forskellige oplevelsesorienterede terapi, som Fritz Perls gestaltterapi, Eugene Gendlins fokusering, samt andre oplevelsesorienterede psykoterapeutiske interventioner. EFT bygger på et næsten 40 år gammelt psykoterapiforskningsprogram startet af Leslie Greenberg, Robert Elliott og Laura Rice.Lignende kurser

Løbende optag

Supervisionsgruppe for 2 psykologer - 40 timer (Karina Thomsen )

Supervisionsforløb rettet mod din autorisation. Primært 3. generationsmetoder samt terapi i det fri, udenfor og i naturen. Neuropsykologisk interesseret, ikke spirituelt orienteret.

Odder 23.450,-
Løbende optag

Indivivuel supervision (Karina Thomsen )

Individuel supervision i uformelle rammer. ACT, CFT og mindfulness. Psykiatrisk erfaring med udredning og gruppeforløb.

Odder 1200,- per supervisionstime (60 minutter)
16
november

Online kursus: Mindfulness-baseret kognitiv terapi (Kenan Hansen)

Kurset er i alt 30 timer fordelt over seks dage. Det omfatter kognitiv terapi som grundteori (10 timer) og mindfulness som metodetræning (20 timer).

6950
Løbende optag

Åben EFT-supervisionsgruppe (Lone Algot Jeppesen)

Kontakt mig for nærmere info

Aarhus C Kontakt mig
Løbende optag

Forandringsdialogen (Lone Algot Jeppesen)

1 fordybelsesdag henvendt til alle, der har taget den 1 årige eller er bekendt med Imago/EcCT

Aarhus C 1600
Kontakt:
Niels Bagge
Telefon:
20841884
Kontaktperson:
Niels Bagge
E-mail:
nielsbagge@protonmail.com

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.