Hvornår:
Løbende optag
Hvor:
Valmuemarken 66, 9000 Aalborg
Pris:
Fremgår i beskrivelsen
Modtager:
Personer med let til moderat depression. Der kan laves særskilte grupper for unge mellem 15-18 år.

Intro

Behandling af depression med kognitiv adfærdsterapi

Beskrivelse

Behandlingen er opbygget efter behandlingsprincipper fra Kognitiv Adfærdsterapi (forkortet KAT), idet denne metode er den mest veldokumenterede med hensyn til varig effekt på depression.

Formålet med terapien er at reducere dine depressive symptomer og nedsætte din risiko for, at de kommer tilbage senere i livet. 

I den kognitive grundmodel beskrives sammenhængen mellem situation, tanker og følelser og de medfølgende handlinger undersøges og udfordres. Der arbejdes med andre ord med at undersøge og udfordre de grundlæggende antagelser om dig selv, andre, fremtiden og din omverden. Der arbejdes desuden med små adfærdseksperimenter, altså at du afprøver ændringer i forskellige situationer i din hverdag, som vi taler om og følger op på i terapien.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder du med negative automatiske tanker, som er et kernesymptomer ved depression. De negative tanker giver ofte nedsat selvtillid, selvbebrejdelser og tanker om sygdom og død. Udover de negative tanker om dig selv oplever mange manglende håb for fremtiden og negative tanker om muligheden om at få hjælp fra andre. Når du er deprimeret oplever du ofte også kropslige belastninger. Det drejer sig ofte om søvnproblemer, appetit- og vægtændringer samt diffuse smerter i kroppen og massiv træthed. Når du er deprimeret mærker du for alvor, at kroppen og sindet hænger sammen. Depressionsbehandlingen retter sig mod at lindre symptomerne her og nu, samt at støtte dig til at tilegne dig redskaber til at håndtere og forebygge depressive symptomer senere i livet.


Kort om hvordan terapien foregår

Vi sidder ved borde på stole og anvender tavle i terapien. Vi arbejder med ”her og nu” – ikke barndomsoplevelser. Der udleveres materiale med små hjemmeopgaver fra gang til gang. Der indgår elementer af undervisning og terapi gennem hele forløbet.

 

Hvorfor vælge gruppehandling

Studier viser ligeså god effekt af gruppeterapi som af individuel kognitiv adfærdsterapi. Udover en oplagt økonomisk fordel fremmer gruppeterapi følelsen af samhørighed. Den tilknytning du kan opleve, når du kan identificere dig med andres symptomer og problemstillinger og er sammen med de samme mennesker over tid, kan ofte være med til at bryde den psykologiske isolation og ensomhedsfølelse, som depression ofte medfører. Sammenhæng mellem tanker og følelser samt kognitive forvrængninger, ses nogle gange lettere hos andre i gruppen, hvilket i næste omgang kan gøre det lettere at overføre det til dig selv.

Terapiens rammer:

Alle gruppedeltagere har inden gruppens opstart været til en individuel samtale ved mig hvor det i samråd vurderes om gruppetilbuddet har interesse for dig og om det har forventet effekt på dine symptomer. 

I terapigruppen er det de samme 6-7 personer som deltager gennem hele forløbet.

Forløbet strækker sig over 12 gange i 2 sessioner af 50 minutters varighed. Der er en pause på 10 minutter. Når du starter i gruppen forpligter du dig til at gennemføre hele forløbet på i alt 12 gange.


Pris

Den individuelle samtale koster 800 kr. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark gives der typisk tilskud på 200 kr.

Hver af de 12 gange koster 500 kr. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark gives der typisk tilskud på 100 kr. pr. gang.

 

Praktiske oplysninger

Terapigruppen ledes af psykolog og specialist i psykoterapi Hanne Schmedes Sverenius.

Gruppeforløbet afholdes i min klinik på Valmuemarken 66, 9000 Aalborg.

Der er gratis parkering ved døren. 


Lignende kurser

Løbende optag

Selvværdskursus (Maja Vain Gilbert )

Online Selvværdskursus, 28 værktøjer og øvelser og flotte anmeldelser fra tidligere kursister. Læs om kurset her!

København K 1000 kr.
Løbende optag

"Basis"- gruppe (Trine Lauritzen)

på 2 - 8 medlemmer, oprettes løbende ved behov.

Vig Aftales med de konkrete grupper
Løbende optag

Forældrekurser om angst i Aarhus (Emil Rask )

Hos psykolog Emil Rask kan du løbende tilmelde dig forældrekurser og foredrag, hvor du får mere viden, flere redskaber og nye perspektiver på, hvordan du kan støtte og hjælpe dit barn med angst.

Aarhus C Skriv for at høre nærmere.
Løbende optag

Cool Kids - Angsthåndtering for børn og forældre (Anne-Mette Bloch)

Det terapeutiske forløb strækker sig over 10 gange. Forløbet er for forældre og børn og ledes af to autoriserede psykologer.

Sønderborg 6500
Løbende optag

Selvudvikling gruppeforløb (Anne Novak )

Jeg afholder grupper i selvudvikling

Ry Aftales
Kontakt:
Hanne Schmedes Sverenius
Telefon:
30272131
Kontaktperson:
Hanne Schmedes Sverenius
E-mail:
hanneschmedes@hotmail.com

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.