Hvis du søger efter en psykolog nær Brønderslev, så er du landet det rigtigte sted. Få her et overblik over hvad psykologer tilbyder af terapi, rådgivning, undersøgelser og kurser i eller omkring Brønderslev.

Sted

Ventetid

Arbejdsområder

Ydelse

Rabatter

Alder

Pris

Arbejdsmetoder

Uddannelse

Sprog

 

{{results.length}} psykologer i (eller nær) {{cityName || 'Brønderslev '}}

{{psykolog.FirstName}} {{psykolog.LastName}}
profile-picture profile-picture
{{psykolog.StreetName}}
{{psykolog.ZipCode}} {{psykolog.City}}
Tlf: {{psykolog.Phone}}
{{psykolog.WaitingTimes[0].Name}}
Tager lægehenvisning: {{psykolog.MedicalReferral ? 'Ja': 'Nej'}}

Find psykolog Brønderslev

Brønderslev Kommune, der er en del af Region Nordjylland, huser ca. 35.600 indbyggere. Brønderslev er med sin placering kun en halv times kørsel fra Aalborg, men er et billigere alternativ hertil i forhold til omkostninger ved at bygge og bo.

Kommunen har nogen af landets billigste priser pr. kvadratmeter når det gælder boliger og langt billigere og attraktive byggegrunde end man eksempelvis finder i Aalborg. Af kommunale offentlige tilbud findes der både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, skoler samt mulighed for at tage en ungdomsuddannelse på det almene gymnasium (STX) eller HF. Herudover huser Brønderslev en populær forfatterskole, der er med til at udklække spirende forfattere.

Brønderslev har et velfungerende sports- og foreningsliv samt gode kulturelle tilbud, der bl.a. inkluderer biograf, museer, gallerier, svømmehal, og markeder. Heraf kan det populære Hjallerup Marked nævnes, som er Nordeuropas største hestemarked, der hvert år får besøg af 250.000 mennesker, der kommer forbi for at gøre en god handel. Herudover kan Brønderslev bryste sig af Hedelund, som er Nordeuropas største rododendronpark. Brønderslev udmærker sig med en aktiv erhvervsprofil, der inkluderer mange produktionsvirksomheder i særdeleshed indenfor metal- og betonindustrien.

Erhvervslivet profiterer bl.a. af de to motorveje, der går igennem kommunen, som både er med til at gøre Brønderslev Kommune attraktiv for virksomheder og privatpersoner. Også indenfor det psykologfaglig område findes der i Brønderslev gode tilbud med psykologbehandling, der henvender sig både til unge og voksne samt både individuelle samtaler og samtaler til par. Find en privatpraktiserende psykolog i Brønderslev her.

Du kan også finde en oversigt over hvad psykologer tilbyder af kurser og grupper her. 

Kommunale tilbud

Brønderslev psykiatriske sygehus tilbyder psykiatrisk behandling både i dagsambulatorium samt i sengeafsnit. Derudover har sygehuset en akutmodtagelse. Ambulatoriet dækker bl.a. behandling af angstlidelser/tvangslidelser og personlighedsforstyrrelser. Sengeafsnittene dækker bl.a. behandling af patienter med svære psykoser, skizofreni samt bipolar affektiv psykose.

Værestedet Det Blå Hus er et socialpsykiatrisk tilbud til borgere i Brønderslev Kommune, der lever med en sindslidelse. Det er et åbent og gratis tilbud, som man som borger kan benytte sig af uden nogen form for henvisning. Værestedet giver mulighed for socialt samvær, mulighed for fællesspisning og madlavning samt deltagelse i forskellige aktiviteter og kurser. Værestedet er tiltænkt for at give borgere med en sindslidelse muligheden for at skabe et netværk og udvikle sig gennem samvær med andre brugere.

Målgruppen er borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller borgere, der har sociale problemer, men som ikke har et misbrugsproblem.

Det Blå Hus ligger på Fasanvej 10 i Brønderslev. 

 

Derudover findes der i Brønderslev Kommune et særligt tilbud om misbrugsbehandling. 

Regionale tilbud

Psykiatrien i Region Nordjylland har tre afdelinger, Klinik Syd, Klinik Nord, Klinik Børn og Unge

Aalborg Universitethospital - psykiatrien er en del af Klinik Syd. Her finder du en række psykiatriske behandlingstilbud, heraf flere specialfunktioner målrettet specifikke grupper såsom akut psykiatri, angst og personlighedspsykiatri, mani og depression, psykotiske sygdomme og retspsykiatri.

Hos egen læge kan du, hvis du opfylder visse kriterier, få en henvisning til at tale med en praktiserende psykolog.

Hos Psykiatrisk Skadestue kan man henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp.

Du kan døgnet rundt kontakte Psykiatrisk Skadestue telefonisk 98 13 42 02 for råd og vejledning hvis du eller en af dine pårørende for brug for psykiatrisk hjælp. Hvis man ikke tidligere har været i kontakt med psykiatrien, anbefales det, at man kontakter egen læge eller vagtlægen forinden.

Den Sociale Skadestue kan alle henvende sig i aften- og nattetimerne med problemer, der tynger.

Livslinien tilbyder telefonisk rådgivning og chat til personer med selvmordstanker.

 

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.