Mental retardering omfatter forskellige grader af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, og der kan være mange forskellige årsager til mental retardering.

SYMPTOMER

Mental retardering omfatter forskellige grader af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, hvilket viser sig i løbet af barndommen. Denne mangelfulde udvikling bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs. kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Andre psykiske eller fysiske sygdomme kan forekomme i forbindelse med mental retardering, fx autisme, epilepsi og svære fysiske handicaps.

 

ÅRSAGER

Der kan være forskellige årsager til mental retardering. Prænatale (før fødsel) årsagsfaktorer er de hyppigste årsager til mental retardering, og her er genetiske årsagsfaktorer fremtrædende. Hjerneskade som følge af et kompliceret fødselsforløb kan også føre til mental retardering, og derudover kan der være tale om postnatale (efter fødsel) årsagsfaktorer som fx meningitis i barndommen.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Egentlig forebyggende behandling af mental retardering er kun mulig i yderst få tilfælde. En tidlig stimulering kan dog hjælpe barnet med at udnytte dets ressourcer på en bedst mulig måde.

Med en psykologisk undersøgelse kan psykologen hjælpe med at udrede barnet eller den unge og få klarlagt hvilke ressourcer og begrænsninger, der gør sig gældende.

Da det kan være meget følelsesmæssigt hårdt at være forældre til et barn, der er mentalt retarderet, kan det også være gavnligt for forældre at få støttende samtaler med en psykolog.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

WHO ICD-10 (2011). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard Danmark.

www.sundhed.dk

 

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE MENTAL RETADERING

Sind arbejder for at sikre, at de sindslidende og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv.

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen.

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.