Der kan være mange årsager til, at et menneske begår kriminalitet, fx udøver vold. Da dette er til stor skade for andre mennesker, er det vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man har et ønske om at stoppe.

KARAKTERISTIKA

Mennesker kan udøve mange forskellige former for kriminalitet som fx tyveri, narkokriminalitet, hærværk, bedrageri, mord, voldtægt og vold. På denne side sættes der fokus på vold.

Vold henviser til handlinger eller trusler, der er egnet til at skade eller skræmme en anden person, og hvor modtagerens helbred, sikkerhed eller velbefindende udsættes for fare. Vold kan både være:

Fysisk: Fx slag, spark, krads, bid osv.
Psykisk: Fx verbale krænkelser, chikanerier, psykisk terror, kontrol.
Seksuel: Fx at tvinge en person til seksuelt samvær, selvom personen ikke ønsker det.
I nogle situationer ved krænkeren godt, at modtageren oplever det som vold (det kan endda være hensigten), men i andre situationer er krænkeren ikke bevidst om, hvad handlingerne betyder for modtageren. I begge tilfælde er der dog tale om vold. Det der afgør, om der er tale om vold eller ej, er modtagerens oplevelse af situationen.

ÅRSAGER

Kriminalitet er et komplekst fænomen, der ikke har simple og entydige årsager. Man taler om risikofaktorer, dvs. faktorer, der øger sandsynligheden for, at en person begår kriminalitet. Dette kan være individuelle faktorer som fx impulsivitet, familiemæssige faktorer som fx uhensigtsmæssig opdragelse samt faktorer uden for hjemmet som fx ens vennekreds.

Når en person begår vold, kan der være mange årsager til det. Det kan være en metode til at undgå det, man ikke kan lide eller er truet af, eller til at opnå det man ønsker eller har brug for. Brugen af vold kan også være en måde at gøre opmærksom på sine følelser og behov på, fordi man måske ikke kan udtrykke sig på anden måde. Vold kan således blive udøvet på baggrund af vrede, afmagt, frygt, utryghed og usikkerhed samt på baggrund af en manglende evne til at forstå og opfatte, hvad der foregår inden i og omkring én selv.

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man udøver vold, da det går ud over andre mennesker. Hvis man har et ønske om at stoppe, kan det være nyttigt at tale med en psykolog. Gennem samtaler med en psykolog kan man få indsigt i baggrunden for ens voldelige adfærd. Man kan blive klogere på, hvilke indre psykologiske processer, der bidrager til, at man udøver vold. I forlængelse af dette kan man lære, hvordan man kan vælge at handle anderledes og mere hensigtsmæssigt.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Popp, M. & Munch-Hansen, M. (2005). Forstå og forebyg vold. København: Munksgaard Danmark.

www.dkr.dk (Det kriminalpræventive Råd).

www.dialogmodvold.dk

www.alternativtilvold.dk

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.