Selvmordstanker er oftest ikke udtryk for et ønske om at dø, men udtryk for et ønske om at slippe væk fra en ubærlig smerte. For nogle begrænser selvmordstankerne sig til kortvarige, strejfende tanker, men for andre kan der være tale om konstante, tilbagevendende tanker, der kan føre til selvmordsforsøg og i værste fald til selvmord.

 

SYMPTOMER

Nogle mennesker kan i deres liv opleve så stor en smerte, at døden kommer til at fremstå som den eneste mulige udvej. Hvis man har selvmordstanker, er det derfor oftest ikke udtryk for et ønske om at dø, men udtryk for et ønske om at slippe væk fra den ubærlige smerte man oplever. For nogle mennesker begrænser selvmordstanker sig til kortvarige, strejfende tanker, men for andre kan der være tale om plagsomme og konstant tilbagevendende overvejelser, der kan føre til selvmordsforsøg og i værste fald til selvmord.

 

ÅRSAGER

Der kan være mange årsager til, at et menneske får selvmordstanker og evt. forsøger at begå selvmord. Bag ethvert selvmordsforsøg eller selvmord er en unik person med sin helt egen historie og livssituation og dermed også en helt unik smerte. Alligevel er der dog nogle grupper, der er i større risiko for at forsøge selvmord eller begå selvmord:

Mennesker med en psykisk sygdom eller alvorlig fysisk sygdom
Mennesker der tidligere har forsøgt selvmord
Mennesker der har mistet en nærtstående
Alkohol- og stofmisbrugere
Ældre mænd
Unge piger
Selvmordsforsøg er hyppigere hos kvinder, mens deciderede selvmord er hyppigere hos mænd. For kvinder er et selvmordsforsøg ofte et signal om, at man har brug for hjælp, mens selvmord for mænd kan være en løsning på et konkret problem.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Selvom det kan være rigtig vanskeligt, er det meget vigtigt at søge hjælp, hvis man har selvmordstanker, har forsøgt selvmord eller overvejer at begå selvmord. Det er rigtig svært at gå alene med sådanne tanker og overvejelser, og det kan derfor være meget forløsende at tale med et andet menneske om det. En psykolog kan med nærvær og støtte hjælpe med at håndtere den vanskelige situation og smerte, der giver anledning til selvmordstanker og selvmordsforsøg og hjælpe én med at komme til at se lysere på fremtiden.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølbye, M. &Videbech, P. (2008). Psykiatri. København: FADL’s Forlag.

www.livslinien.dk

 

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE SELVMORDSTANKER OG SELVMORDSFORSØG

Center for Selvmordsforskning udgiver blandt andet faktahæfter om emner relateret til selvmordsforebyggelse.

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg ved at bryde tabuer og afdække myter om selvmord gennem undervisning, rådgivning og presse.

Forebyg selvmord - især for mænd er udarbejdet i samarbejde med Center for selvmordsforsbyggelse, med støtte fra statspuljemidler.

Foreningen for efterladte efter selvmord, lokalgrupper flere steder i landet, cafémøder og temamøder for efterladte.

Tag ansvar er en håndbog om unge og selvmordsforebyggelse.

NEFOS netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger enten som pårørende eller nærtstående til personer, der har forsøgt selvmord, eller som efterladt efter selvmord. Grupper på Fyn og i Nordjylland.

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen.

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.