Har du allerede fået, eller overvejer du om du kan få en henvisning fra din egen læge til psykologhjælp? Så er du landet det rigtige sted. Læs her om hvordan du kan få, og hvordan du bruger din lægehenvisning til psykologhjælp.

 

 

FIND PSYKOLOGER SOM MODTAGER LÆGEHENVISNING - TRYK HER

HENVISNING FRA DIN LÆGE – SÅDAN FOREGÅR DET

I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring hvis din egen læge skønner, at du befinder din i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre - der kan også være tale om vidner hertil, eller andre indirekte ofre.

• Trafik- og ulykkesofre. Ved trafikofre- eller ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede, samt eventuelle indirekte involverede.

• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Det kan også omfatte selve det at få diagnosen alvorlig/invaliderende sygdom.

• Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Ved pårørende forstås normalt den nærmeste familie.

• Pårørende ved dødsfald, inklusive forældre til et dødfødt barn.

• Personer, der har forsøgt selvmord.

• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

• Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

• Personer med let til moderat depression, fra 18 år.

• Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD (tvangslidelser), fra 18 år.

Herudover er det som udgangspunkt et krav, at du bliver henvist inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed, med undtagelse af grupperne: incest/seksuelle overgreb mod personer under 18 år, depression eller angst.

Din læge vil typisk ikke anbefale en bestemt psykolog, så du skal selv finde en psykolog – det betyder til gengæld, at du selv frit kan vælge mellem alle de psykologer i hele landet, der har aftale med sygesikringen (også kaldet psykolger med ydernummer). Brug søgefunktionen i Psykologbogen til let at finde en psykolog, hvor du kan bruge din henvisning fra lægen her

Når du har valgt en psykolog, ringer du til pågældende for at aftale en tid. Psykologen kan hente din lægehenvisning frem elektronisk. Der kan være lang ventetid hos nogle psykologer, og du bestemmer selv, om du vil vente på en ledig tid, eller finde en anden psykolog. Hvis kort ventetid er vigtig for dig, så kan du bruge søgefunktionen ”ventetider” i Psykologbogen her

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Du kan højst få tilskud til 12 samtaler. Personer med let til moderat depression eller angst, herunder OCD (tvangslidelser), kan efter genhenvisning fra egen læge modtage yderligere 12 samtaler med tilskud. Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling after samme retningslinjer.

Hvis du skifter psykolog gælder henvisningen fra din læge stadig. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen. Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvilken psykolog tilknyttet sygesikringen (også kaldet psykolog med ydernummer), der ønskes behandling hos.

 

 

FIND PSYKOLOGER SOM MODTAGER LÆGEHENVISNING - TRYK HER

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.