Der findes adskillige former for sexologiske problemer. Mange af disse problemer kan være tegn på mere generelle vanskeligheder i ens parforhold.

SYMPTOMER

Sex er en vigtig del af menneskers liv. Det er forbundet med nydelse og glæde, og det udgør en væsentlig del af et parforhold. Desværre oplever mange par dog en utilfredshed med deres sexliv. Der kan være tale om, at man ikke har sex så ofte som man plejer, eller som man kunne ønske, eller at den ene eller begge parter ikke bliver tilfredsstillet af den sex, man har. Mange par oplever også, at de har forskellige forventninger og ønsker til deres sexliv. Sådanne problemer kan påvirke parforholdet meget negativt.

 

Nedsat eller manglende seksuallyst

Både mænd og kvinder kan opleve en nedsat eller manglende seksuallyst, men det ses typisk hos kvinder. En nedsat eller manglende seksuallyst er ofte et tegn på vanskeligheder i parforholdet. Et par som ellers har været seksuelt velfungerende kan følelsesmæssigt brænde ud, hvormed den seksuelle lyst forsvinder hos enten den ene eller begge parter. Lider den ene part af en fysisk sygdom som fx kræft, kan det også føre til nedsat eller manglende lyst. Mange typer af medicin kan også medføre tab af lyst til sex.

 

Andre former for sexologiske problemer

Ud over en nedsat eller manglende seksuallyst kan man opleve følgende sexologiske problemer:

Orgasmeproblemer (manglende orgasme eller orgasme uden lystoplevelse)
Rejsningsproblemer
For tidlig, forsinket eller manglende sædafgang
Smerter ved samleje
Vaginisme (skedekramper)
Problemer som disse kan skyldes både psykologiske og fysiologiske årsager, og de kan også være forbundet med en nedsat eller manglende seksuallyst. Ved rejsningsproblemer og problemer med sædafgang kan psykologiske årsager fx være præstationsangst, stress, depression eller problemer i parforholdet. Medicinindtagelse og forbrug af alkohol og tobak kan også spille en rolle i forbindelse med rejsningsproblemer og problemer med sædafgang. Også orgasmeproblemer kan skyldes præstationsangst og problemer i parforholdet, men erindringer om tidligere negative seksuelle oplevelser kan fx også spille en rolle. Ved vaginisme kan der være tale om en frygt for at få indført noget i skeden, fx pga. frygt for graviditet og fødsel.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Da der som nævnt kan være fysiologiske årsager til mange af de nævnte sexologiske problemer, kan det være relevant at tale med sin læge om disse problemer, især hvis man har en fysisk sygdom eller tager medicin.

Da mange af problemerne dog også kan have psykologiske årsager, kan det være meget relevant at tale med en psykolog, der beskæftiger sig med sexologiske problemer. Er man i et parforhold, er det hensigtsmæssigt, at begge parter deltager i terapien. Dette skyldes især, at det i mange tilfælde er vanskeligheder i parforholdet, der ligger til grund for sexologiske problemer frem for at være et problem hos blot den ene part.

En psykolog kan først og fremmest skabe et trygt rum, hvor man kan føle sig tilpas ved at tale om et følsomt emne som sex. Psykologen kan dernæst hjælpe parret med at identificere de vanskeligheder i parforholdet og andre psykiske faktorer, der kan være årsag til de sexologiske problemer. Med afsæt i dette kan psykologen hjælpe parret med at arbejde på at få genoprettet et tilfredsstillende parforhold og sexliv.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.


Kilder:

Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølbye, M. & Videbech, P. (2008). Psykiatri. København: FADL’s Forlag.

www.psykiatrien.rm.dk

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.