En psykologisk undersøgelse bygger på samtaler med psykologen kombineret med en række forskellige tests.

PSYKOLOGISK UNDERSØGELSE - FOR HVEM OG HVORDAN FOREGÅR DET?

Ved en psykologisk undersøgelse præsenteres man både for samtaler med psykologen (interviews) samt en række forskellige tests. Disse tests kan afdække en række forskellige psykologiske domæner, som fx personlighedstræk. Der kan også være tale om såkaldte neuropsykologiske og kognitive tests, hvormed evnen til bla. problemløsning, logisk tænkning, hukommelse, indlæring og koncentration kan belyses.

Det nærmere indhold af den psykologiske undersøgelse afhænger af undersøgelsens formål.

Ofte vil det være offentlige instanser som anmoder om en psykologisk undersøgelse, bl.a. for at få belyst borgerens ressourcer indenfor arbejds- og uddannelsesmæssige områder. Der kan ligeledes laves psykologiske undersøgelser af børn, hvis der fx er mistanke om vanskeligheder eller mistrivsel hos barnet.

Ved en psykologisk undersøgelse møder man typisk op hos psykologen flere gange, ligesom man ofte vil komme og få mundtligt feedback ved undersøgelsens afslutning. Her er det ofte en god ide at have en bisidder med, da der kan være mange informationer at huske.

I forbindelse med en psykologisk undersøgelse udarbejder psykologen et skriftligt materiale, og typisk vil du have mulighed for at få en kopi af dette, eller dele af dette.

Der stilles ofte en række særlige krav til psykologens uddannelse, viden og færdigheder ifm. specifikke psykologiske tests og undersøgelser. Du har her på siden mulighed for søge specifikt på psykologer i netværket, som tilbyder den type psykologiske undersøgelse, som du efterspørger.

Typiske former for psykologiske undersøgelser er:

Børnepsykologisk undersøgelse

Erhvervspsykologiske undersøgelser (i forbindelse med sygemelding, ledighed, karriereudvikling, rekruttering, udvælgelse, teambuilding, lederudvikling mv.)

Forældreevneundersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse

Psykotraumatologiske undersøgelser

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.