Hvis du søger efter en psykolog til individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler nær Grindsted, så er du landet det rigtige sted. Du kan også få et overblik over, hvad psykologer tilbyder af kurser og grupper i det nærområde.

Sted

Ventetid

Arbejdsområder

Ydelse

Rabatter

Alder

Pris

Arbejdsmetoder

Uddannelse

Sprog

 

{{results.length}} psykologer i (eller nær) {{cityName || 'Grindsted'}}

{{psykolog.FirstName}} {{psykolog.LastName}}
profile-picture profile-picture
{{psykolog.StreetName}}
{{psykolog.ZipCode}} {{psykolog.City}}
Tlf: {{psykolog.Phone}}
{{psykolog.WaitingTimes[0].Name}}
Tager lægehenvisning: {{psykolog.MedicalReferral ? 'Ja': 'Nej'}}

Find psykolog Grindsted

Grindsted er en sydjysk by, der ca. huser 9633 indbyggere. Grindsted kom efter Kommunalreformen i 2007 til at høre ind under Billund Kommune, og er således en del af Region Syddanmark. Grindsted er den største by i Billund Kommune og det er således også her kommunens centrale forvaltning er placeret.

Grindsted er en attraktiv by for børnefamilier, der både kan finde tilbud om dagpleje, vuggestue, børnehave, kommunale folkeskoler samt privatskoler. Efter endt folkeskoleuddannelse kan man som ung derudover tage en ungdomsuddannelse på Campus Grindsted, der har et meget bredt udsnit af forskellige uddannelser. Her finder man både det almene gymnasium (STX) og HF, Erhvervsgymnasium, Teknisk Skole, Landbrugsskole, Husholdningsskole, Produktionshøjskole, Social- og Sundhedsskole, Erhvervsskole samt VUC. I Grindsted findes der også gode kulturelle tilbud såsom Grindsted Kulturhus, der huser en biograf og cafe samt Magion, som er et selvejende idræts- og kulturcenter, hvor du bl.a. finder svømmehal og bibliotek.

Der er fokus på vækst og erhvervsudvikling i området, og da Grindsted indgår i Billund Kommune profiterer byen af at være en del af trekantssamarbejdet mellem 6 jyske byer, der i fællesskab søger at optimere rammebetingelserne for vækst- og erhvervsudvikling i området.

 

Mulighederne for at få kvalificeret psykologbehandling er ligeledes gode i Grindsted. Søger du en psykolog til terapeutiske samtaler i Grindsted, så kan du finde en psykolog, som kan hjælpe dig med din problemstilling, herover.

 

Hvis du ønsker at se, hvad psykologer tilbyder af gruppeforløb og kurser nær Grindsted, så kan du få et overblik her

Lokale tilbud

Elever på Grindsted Gymnasium og HF kan eventuelt henvises til psykolog, hvis der opstår problemer den unge ikke selv kan klare med hjælp fra familie eller skolen. Henvisning til psykolog skal ske igennem studievejlederen.

 

Værestedet ’Huset’

Et tilbud til borgere i Grindsted med psykiske problemer. Her har du mulighed for at mødes til hyggeligt samvær med andre sindslidende. Tilbuddet kræver ingen registrering eller visitation fra kommunen. I ’Huset’ er der mulighed for at deltage i madlavning. i forskellige hyggelige arrangementer og generelt få mulighed for socialt samvær.

 

Fællesbo

Fællesbo er et botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor man kan få individuel pædagogisk støtte til sin hverdag. Tilbuddet kræver visitation fra Billund Kommune.

Kommunale tilbud

Søger du hjælp til akut opståede psykiske problemer, skal du som udgangspunkt søge egen læge eller vagtlægen. Du kan også henvende dig til en af regionens Psykiatriske Akutmodtagelser, den nærmeste finder du i Kolding. Det er en god idé at ringe til afdelingen først på telefon 99 44 77 50.

Billund Kommune har forskellige tilbud til borgerne med fokus på den mentale sundhed. For kvinder i alderen 20-40 år som synes, hverdagen rummer for mange udfordringer, tilbyder kommunen kurset Mestring af Hverdagen med det formål at forebygge stress og nedbringe sygefravær. Læs mere her.

For børn i kommunens 0.klasser afholdes Mindfulness-kurser, som skal give børnene bedre føling med sig selv og andre og for at bedre læringsforholdene.

Regionale tilbud

Hvis du eller en af dine pårørende får akut brug for hjælp til et psykisk problem, skal du henvende dig til egen læge eller vagtlægen.

Region Syddanmarks Psykiatriske Akutmodtagelse i Odense kan kontaktes uden for egen læges åbningstid. Afdelingen er for alle, børn og voksne. Det anbefales at ringe først på telefon 65 41 41 57 eller 65 41 41 58.

 

På Psykinfo kan du læse mere om psykiatriske tilbud i regionen. På telefon 99 44 45 46 finder du åben og anonym rådgivning, hvor alle kan henvende sig med spørgsmål om psykiatri.

For elever ved de fynske gymnasier har gymnasierne en fælles psykologordning

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.