Hvornår:
Løbende optag
Hvor:
Stenager 2, 2, Ulkebøl, 6400 Sønderborg
Pris:
6500
Modtager:
Børn med angst

Intro

Det terapeutiske forløb strækker sig over 10 gange. Forløbet er for forældre og børn og ledes af to autoriserede psykologer.

Beskrivelse

Angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end hvert tiende barn oplever så store problemer med angst og bekymring i løbet af opvæksten, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i familiens dagligdag. 

Et forløb med Cool Kids kan være med til at afhjælpe problemet.

Det terapeutiske forløb strækker sig over 
10 gange.

Forløbet er for forældre og børn og ledes af to autoriserede psykologer.

Familiebaseret gruppeforløb

I et Cool Kids forløb lærer børnene og deres forældre at bruge konkrete redskaber. Forløbet er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper, som gør det lettere at håndtere angst og bekymring. Det gennemføres i grupper sammen med andre børn.
I en Cool Kids gruppe møder børn jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring. Det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for bedre at kunne støtte og vejlede barnet derhjemme.

På forløb for børn på 9-12 år deltager forældrene hver gang.

For at kunne få det forventede fulde udbytte af kurset bør barn og forældre deltage alle gange, og være indstillet på, at træne hjemme mellem mødegangene.

Temaer som indgår i et Cool Kids gruppeforløb

• Undervisning - sammenhæng mellem tanker og følelser
• Om at måle og registrere svære følelser
• Katastrofetanker og realistisk tænkning
• Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
• Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
• Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Dokumenteret effekt


Forskningsresultater viser, at over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har betydelig gavn af forløbet. Børnene klarer sig bedre i skolen, socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt og familiens samlede stressniveau reduceres.


Oprindelse

Oprindeligt er Cool Kids et videnskabeligt baseret behandlingsprogram, der er udviklet på Macquari University i Australien. Det er afprøvet på Angstklinikken ved Aarhus Universitet, hvor man har oversat programmet til dansk.
Artikler:
Australsk metode hjælper børn ud af angst
Virker Cool Kids programmet i "Det virklige liv" i Danmark?

Varighed

Det terapeutiske forløb starter når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. 
Hver gang veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe. Hver gang bliver der også mulighed for uformelle gruppedannelser for henholdsvis børn og forældre.


Forløbet består af:
 • Individuel samtale mellem familien og psykologerne – her vurderes det om det kan være til gavn at deltage i forløbet. Alternativt kan der tilbydes individuelle forløb
 • Terapeutisk forløb
 • Opfølgning ca. 3 måneder efter kursets hovedforløb 


Lignende kurser

Løbende optag

Selvværdskursus (Maja Vain Gilbert )

Online Selvværdskursus, 28 værktøjer og øvelser og flotte anmeldelser fra tidligere kursister. Læs om kurset her!

København K 1000 kr.
Løbende optag

"Basis"- gruppe (Trine Lauritzen)

på 2 - 8 medlemmer, oprettes løbende ved behov.

Vig Aftales med de konkrete grupper
Løbende optag

Forældrekurser om angst i Aarhus (Emil Rask )

Hos psykolog Emil Rask kan du løbende tilmelde dig forældrekurser og foredrag, hvor du får mere viden, flere redskaber og nye perspektiver på, hvordan du kan støtte og hjælpe dit barn med angst.

Aarhus C Skriv for at høre nærmere.
Løbende optag

Selvudvikling gruppeforløb (Anne Novak )

Jeg afholder grupper i selvudvikling

Ry Aftales
Løbende optag

Selvværdsgruppe. Gruppeforløb på 8 gange (Anna Levi )

I selvværdsgrupper arbejder vi med følgende elementer: korrektion af ens selvevaluering, genkendelsen af sin ”indre kritiker”; selvaccept, ændring i tendens til negativ tænkning....

København K Kontakt mig
Kontakt:
Anne-Mette Bloch
Telefon:
21 78 75 73
Kontaktperson:
Anne-Mette Bloch
E-mail:
info@psykolog-en.dk

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

 • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
 • Fuld profilvisning
 • Fuld supervisorordning
 • Foto på profilen
 • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

 • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
 • Light profilvisning
 • Light supervisorvisning
 • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.