Hvornår:
09-10-2024 til
09-10-2024
Hvor:
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg
Pris:
1.500 + moms
Modtager:
Alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder studievejledere, gymnasielærere, psykologer, skolelærere i udskolingen, SPSS-vejledere, pædagoger og socialrådgivere, der arbejder med unge. Offentligt ansatte har mulighed for tilskud

Intro

I arbejdet med den unge kan det være svært at navigere i unges digitale liv. Derfor er det også centralt, at man i arbejdet har en forståelse for den ungdomskultur, der i stigende grad bliver udlevet i de nye (digitale) fællesskaber.

Beskrivelse

Tilmelding:

Via dette link: https://ungterapi.dk/ydelse/kurser/unges-digitale-liv/

Om kurset:

Digitale medier er i dag på godt og ondt en integreret del af unges hverdagsliv. Det sociale liv foregår i høj grad online, hvor TikTok, Snapchat og spiluniverserne på mange måder er udvidelser af den interpersonelle kommunikation.

På den ene side tilbyder medierne mulighed for samvær, underholdning og inspiration. Og på den anden side giver de nye betingelser for, hvordan konflikter, krænkelser og tvivlsom kontakt til andre kan udfolde sig.

I arbejdet med den unge kan det være svært at navigere i unges digitale liv. Det gælder, hvilke platforme unge bruger i forskellige kontekster, hvilken betydning mediepraksisserne har for deres trivsel, og hvordan man hjælper unge til at få et bæredygtigt forhold til digitale medier.

Om ikke andet er det vigtigt at have indblik i det digitale ungdomsliv, så man som samtalepartner kan hjælpe unge, der befinder sig i en sårbar position.

Derfor er det også centralt, at man i arbejdet har en forståelse for den ungdomskultur, der i stigende grad bliver udlevet i de nye (digitale) fællesskaber.

Det vil du opleve:

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Vi forholder os til aktuelle temaer om unges samvær i digitale fællesskaber, herunder gamerkultur, tidsforbrug, identitetsdannelse og delingskultur.

Agendaen er en blanding af forskning, inspirationsmateriale, viden om aktuelle digitale fællesskaber, onlinekultur samt inddragende redskaber til snakken med de unge.

Målet er, at I dels bliver klogere på, hvad man i arbejdet kan gøre for at hjælpe de unge med at få de nødvendige kompetencer til at kunne navigere i den digitale hverdag. Dels at I bliver klogere på, hvordan man kan tilgå og arbejde med en ungekultur, der i stigende grad udleves digitalt. Og dels at give jer mulighed for at reflektere over egen praksis og dele erfaringer. Dette mhp. at I kan arbejde videre med interventioner målrettet unges digitale (mis-)trivsel.

Om underviseren:

Mathias Nimgaard

Psykolog i Center for Digital Pædagogik. Center for Digital Pædagogik har mere end 20 år på bagen, og spiller en stor rolle i debatten om børn og unges digitale liv. Digital Center for Pædagogik står bag mange forskellige projekter og initiativer, der fremmer digital trivsel, og er bl.a. optagede af at klæde de voksne omkring børn og unge på til at støtte og forstå det digitale liv.


Lignende kurser

27
februar

LGBTQ Unge og kønsidentitet (Maja Vain Gilbert )

Til dette kursus vil du lære om hvad LGBTQ+ betyder, forstå forskellen på kønsidentitet og seksuel orientering, forskellen på transkønnethed og interkøn, samt gode redskaber til bedre at tage vare på dette udfordrende emne i dit arbejdsliv.

Frederiksberg 1.500 + moms
10
december

Unge og selvmordstanker (Maja Vain Gilbert )

Kurset vil klæde dig på til at lave en selvmordsrisikovurdering, og hjælpe dig med at føle tryghed i arbejdet. Nye tendenser blandt unge omkring selvmordstanker i relationer til ungdomsfællesskaber og sociale mediers rolle også være på dagsordenen.

Frederiksberg 1.500 + moms
12
november

Ung i en præstationskultur (Maja Vain Gilbert )

På kurset får du en indføring i forskningen bag præstationskulturen, historikken bag udviklingen af en præstationskultur, måder hvorpå det påvirker ungdomslivet i praksis og hvordan du som praktikker kan arbejde med dette i samtalen med den unge.

Frederiksberg 1.500 + moms
2
september

Unge og Krop (Maja Vain Gilbert )

På kurset tager vi et psykologisk, socialt og kulturelt blik på unges forhold til deres kroppe og undersøger noget af alt det, der har indflydelse på de unges forhold til deres kroppe, og hvilke konsekvenser et negativt kropsbillede kan have.

Frederiksberg 1.500 + moms
Løbende optag

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING (Sarah Kamphøvener)

Formålet med kurset er at lære dig at forebygge konflikter, så du ved egen hjælp kan styre fremtidige konfliktsituationer i den retning du ønsker

Horsens Send forespørgsel
Kontakt:
Maja Vain Gilbert
Telefon:
60 80 87 09
Kontaktperson:
Maja Vain Gilbert
E-mail:
kontakt@ungterapi.dk

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.