Hvornår:
12-11-2024 til
12-11-2024
Hvor:
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg
Pris:
1.500 + moms
Modtager:
Alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder studievejledere, gymnasielærere, psykologer, skolelærere i udskolingen, SPSS-vejledere, pædagoger og socialrådgivere, der arbejder med unge. Offentligt ansatte har mulighed for tilskud.

Intro

På kurset får du en indføring i forskningen bag præstationskulturen, historikken bag udviklingen af en præstationskultur, måder hvorpå det påvirker ungdomslivet i praksis og hvordan du som praktikker kan arbejde med dette i samtalen med den unge.

Beskrivelse

Tilmelding:

https://ungterapi.dk/ydelse/kurser/ung-i-en-praestationskultur/

Kursusbeskrivelse:

Begrebet ”præstationssamfund” bliver i disse år hyppigt diskuteret i forbindelse med mange unges mistrivsel, med udgangspunkt i spørgsmål som :

 • Er vores samfund et præstationssamfund eller er unge blevet mere sårbare?
 • Hvordan kan vi have et præstationssamfund, når voksne aldrig har gjort mere for deres børn, end i dag?
 • Hvorfor er det så svært at ændre præstationsfokus?

I 2021 erklærede 56% af over 1000 adspurgte unge sig enige/meget enige i følgende udsagn: Jeg føler kun, at jeg er god nok, na°r jeg har succes pa° næsten alle omra°der af mit liv (fx skole/job, venner, fritidsaktiviteter, udseende). 

Mange unge sætter præstationen centralt i livet, og mener at de bør præstere på alle parametre af livet for at være tilstrækkelige som mennesker. Dette skaber et stor indre pres hvor mange unge, får store udfordringer med stressselvværdensomhedangst og depression.

I samtalen med den unge, der af forskellige årsager mistrives, er det derfor grundlæggende at have en mere nuanceret forståelse af hvordan præstationskulturen spiller ind i de unges liv, og er en drivende kraft bag meget mistrivsel. Det er her vigtigt at kunne koble diskurser i samfundet sammen med den unges individuelle mistrivsel for at forstå udfordringerne, hvad der fastholder dem, og hvordan den unge kan hjælpes videre fra dem.

På kurset får du en indføring i forskningen bag præstationskulturen, historikken bag udviklingen af en præstationskultur, måder hvorpå det påvirker ungdomslivet i praksis og hvordan du som praktikker kan arbejde med dette i samtalen med den unge.

Maja Vain Gilbert

Psykolog og leder af UngTerapi.
Specialist i psykoterapi for voksne.
10 års erfaring med psykoterapi med unge.
Debattør og forfatter til bogen “Pust Ud!” og udkommer til august 2024 med en bog om unges mistrivsel på Gyldendal.


Lignende kurser

27
februar

LGBTQ Unge og kønsidentitet (Maja Vain Gilbert )

Til dette kursus vil du lære om hvad LGBTQ+ betyder, forstå forskellen på kønsidentitet og seksuel orientering, forskellen på transkønnethed og interkøn, samt gode redskaber til bedre at tage vare på dette udfordrende emne i dit arbejdsliv.

Frederiksberg 1.500 + moms
10
december

Unge og selvmordstanker (Maja Vain Gilbert )

Kurset vil klæde dig på til at lave en selvmordsrisikovurdering, og hjælpe dig med at føle tryghed i arbejdet. Nye tendenser blandt unge omkring selvmordstanker i relationer til ungdomsfællesskaber og sociale mediers rolle også være på dagsordenen.

Frederiksberg 1.500 + moms
9
oktober

Unges digitale liv (Maja Vain Gilbert )

I arbejdet med den unge kan det være svært at navigere i unges digitale liv. Derfor er det også centralt, at man i arbejdet har en forståelse for den ungdomskultur, der i stigende grad bliver udlevet i de nye (digitale) fællesskaber.

Frederiksberg 1.500 + moms
2
september

Unge og Krop (Maja Vain Gilbert )

På kurset tager vi et psykologisk, socialt og kulturelt blik på unges forhold til deres kroppe og undersøger noget af alt det, der har indflydelse på de unges forhold til deres kroppe, og hvilke konsekvenser et negativt kropsbillede kan have.

Frederiksberg 1.500 + moms
Løbende optag

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING (Sarah Kamphøvener)

Formålet med kurset er at lære dig at forebygge konflikter, så du ved egen hjælp kan styre fremtidige konfliktsituationer i den retning du ønsker

Horsens Send forespørgsel
Kontakt:
Maja Vain Gilbert
Telefon:
60 80 87 09
Kontaktperson:
Maja Vain Gilbert
E-mail:
kontakt@ungterapi.dk

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

 • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
 • Fuld profilvisning
 • Fuld supervisorordning
 • Foto på profilen
 • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

 • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
 • Light profilvisning
 • Light supervisorvisning
 • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.